Dodate značke i bodovi (Points)

Od sada na vašem profilu možete videti značke. Značke ukazuju na status i angažovanje korisnika sajta. Bodovi ili (Points) se dobijaju u zavisnosti od angažovanja na sajtu. Zanimljiva opcija je ta da ti poeni se mogu pretvoriti u valutu koja se kasnije može isplaćivati kao neki vid nagrade. Pogledajte na vašem profilu. U opciji Podešavanja … Read more