Klimerko na severnoj strani

Danas sam postavio našeg klimerka na severnu stranu kuće. Bio je na južnoj pa je sunce udaralo direktno na njega i očitavanja temperature su bila velika. Očitavanja temperature od danas idu sa severne strane.

Leave a Comment